سرویس جدید تبلیغات محتوایی(native ad) در کلیک یاب

۳ تیر ۱۳۹۶
  • سرویس جدید تبلیغات محتوایی (Native Ad)

سرویس تبلیغات محتوایی کلیک یاب از امروز دردسترس آگهی دهندگان و ناشران قرار گرفته، تبلیغات محتوای گرایش جدید تبلیغات دیجیتال از نوع رسانه غنی (Richmedia) در دنیاست و روز به روز استفاده از آن درحال افضایش است.

مخاطبان در زمان مشاهده این نوع آگهی آن را محتوا می پندارند و واکنش بیشتری به آن نشان می دهند و به تبع آن در بیشتر مواقع نرخ CTR بالاتری دارد و بعد از کلیک روی آگهی مدت بیشتر در صفحه لندینگ آگهی می مانند.

نمونه های از تبلیغات محتوایی

لحن تصویر و متن آگهی را باید بصورت انتخاب و نگارش تا مخاطبان اطلاعاتی اندکی دریافت کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر روی آگهی کلیک شود.

مزایای تبلیغات محتوایی

  • سازگاری بصری با باقی محتوای صفحه
  • CTR بالاتر نسبت به بنرهای استاندارد
  • Bounce rate پایین تر نسبت به بنرهای استاندارد
  • واکنش مثبت و بیشتر مخاطبان